prawnik bliżej ciebie

kirp

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi porady on-line, w wygodny sposób, nie wychodząc z domu możecie uzyskać poradę w nurtujących sprawach. Jednoczesnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania usługi, prosimy o wyrażenie zgody znajdującej się pod formularzem.

KOSZT PORADY on-line 150 zŁ brutto

JAK UZYSKAĆ PORADĘ on-line:

  1. Przedstawiasz sprawę (prosimy dokładnie opisać zagadnienie oraz zeskanować posiadane w sprawie dokumenty),
  2. Potwierdzamy przyjęcie sprawy ( przesyłamy maila z informacją o przyjęciu sprawy, ewentualnie dopytujemy o szczegóły),
  3. Płacisz za poradę (nr konta i dane do przelewu otrzymujesz na maila),
  4. Do 24 h otrzymujesz poradę (na wskazany adres email) *

* czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

Formularz kontaktowy:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest NASZ RADCA kancelaria radcy prawnego Piotr Grzelak, ul. Arentowicza 6/4, 87-800 Włocławek, NIP:8882814067. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy prawnej. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usługi a po jej zrealizowaniu zastaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie usługi. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.