prawnik bliżej ciebie

kirp

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług poparty doświadczeniem. Porady prawne, opinie, konsultacje, umowy, pisma, pozwy, wnioski, reprezentacja przed Sądami, urzędami i innymi podmiotami. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań dla naszych klientów.


Zajmujemy się sprawami z dziedzin takich jak:

PRAWO CYWILNE

w ramach prawa cywilnego zajmujemy się m.in. sprawami dotyczącymi nieruchomości, sprawami o zasiedzenie, sprawami dot. wszelkich umów, sprawami spadkowymi, sprawami dot. ochrony dóbr osobistych, praw autorskich

PRAWO RODZINNE

w ramach prawa rodzinnego prowadzimy m.in. sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem, dotyczące władzy rodzicielskiej

PRAWO MIESZKANIOWE

w ramach tej dziedziny prowadzimy wszelkie sprawy mieszkaniowe m.in. z zakresu ustawy o własności lokali, spółdzielniach mieszkaniowych, ochronie praw lokatorów

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

prowadzimy sprawy pracownicze np. przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezasadne wypowiedzenie umowy oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. odwołania do Sądu

PRAWO ADMINISTRACYJNE

prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy administracyjne, reprezentujemy klientów zarówno przed organami administracyjnymi jak również przed Sądami administracyjnymi

PRAWO KONSUMENCKIE

w ramach tej dziedziny zajmujemy się wszelkiego rodzaju sprawami konsumenckimi m.in.: reklamacje, odstąpienia od zawartych umów, zakazane klauzule umowne, spory z bankami, zakładami ubezpieczeń, prawa pacjenta itp.

ODSZKODOWANIA

zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań należnych z tytułu wypadków drogowych,  jak również powstałych w wyniku wypadków przy pracy, szkód doznanych w miejscach publicznych np. poślizgnięć wskutek oblodzonej drogi. Ponadto zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych.

POMOC PRAWNA DLA DŁUŻNIKÓW

w ramach tej usługi oferujemy pomoc prawną dla osób, które otrzymują wezwania, nakazy zapłaty, zawiadomienia od komorników dotyczące długów również tych sprzed wielu lat zarówno swoich jak i spadkodawców, wiele tych spraw jest przedawnionych bądź występują inne prawne makamenty, jednak żeby skorzystać z przysługujących praw należy podjąć odpowiednie kroki, posiadamy na swoim koncie wiele wygranych spraw z firmami windykacyjnymi, bankami, funduszami inwestycyjnymi i reprezentującymi ich kancelariami prawymi. Zajmujemy się m.in:  sporządzaniem sprzeciwów od nakazów zapłaty, skarg na czynności komorników, powództw przeciwegzekucyjnych, odpowiedzi na wezwania firm windykacyjnych, wykreślenia z rejestru dłużników,  sporządzaniem korzystnych ugód.

MEDIACJE

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów. Polega na tym, że strony przy udziale i wsparciu mediatora dążą w sposób polubowny do rozwiązania powstałego między nimi sporu. Mediacja jest coraz popularniejszą formą załatwiania spraw spornych ze względu na walory z niej płynące m.in. wiele krótszy czas załatwienia sprawy w stosunku do postępowania sądowego, brak sztywnych zasad i formalizmu, który cechuje postępowanie sądowe, mniejszy poziom stresu aniżeli związany z koniecznością uczestniczenia w rozprawach sądowych, udział i pomoc osoby bezstronnej czyli mediatora i wreszcie dużo mniejsze koszty w porównaniu z wydatkami związanymi z wniesieniem sprawy do Sądu. Prowadzimy mediację w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych jak również pracowniczych.

PRAWO KARNE

w sprawach karnych występujemy przede wszystkim jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przestępstwem